ТРЕНИРОВЪЧНО СТУДИО Ἄτλας, – Надежда Пенчева

ТРЕНИРОВЪЧНО СТУДИО Ἄτλας, – Надежда Пенчева

Παντα κινησις! Живот и движение без болка!

Внимателен и прецизен анализ на цялото тяло и скрийнинг на гръбначния стълб. Тренировки на опорно двигателния апарат при продължителни болки във врата, раменната област, плешките, гръбначния стълб , кръста, горни и долни крайници. Терапевтични упражнения при:

Кирфоза ( анормално изкривяване)

Сколиоза (едностранно изкривяване)

Лордоза (навеждане назад)

Корекция на Х Bein и О Bein

Масаж на гръбначния стълб по Метода на Дорн-Бройс

Точков масаж на проблемни области на тялото (Triegerpunkt Therapie)

Кинезио тейпинг (терапевтичен метод лечение на мускулни нарушения, неврологични

и ортопедични заболявания, лимфедеми, отоци, остри и хронични заболявания)

При деца и младежи, до 16 год., ЗАДЪЛЖИТЕЛНО консултация с родител! 

За контакти: Надежда Пенчева

ел.поща: meinerueckenschule@gmail.com

Betreff: (Anmeldung für Rückenschule)

© 2016, Eventia

Designed and Developed by ThemeXpert.