Видове реклама в мобилното приложение BGKontakti 

1. Зареждаща страница в мобилното приложение

2. Собствена категория с фирмени профили

3. Фирмен профил PRO

4. Фирмен профил LIGHT


1. Зареждаща страница в категория / Loading page kategorie

€   700 /  1 месец € 700 / месец
€ 1 800 /  3 месеца € 600 / месец
€ 3 000 /  6 месеца € 500 / месец
€ 4 800 / 12 месеца € 400 / месец

2. Собствена категория / Eine eigene Kategorie

€ 1 800 /   6 месеца € 300/ месец
€ 2 400 / 12 месеца € 200 / месец

3. Фирмен профил ПРО / Firmenprofil PRO

 € 240 / 6 месеца € 40 / месец
€ 360 / 12 месеа  € 30 / месец

4. Фирмен профил ЛАЙТ /  Firmenprofil LIGHT

€ 240 / 12 месеца € 20 / месец

Снимка: списък на категориите

Списък на категориите

Снимка: Фирмен профил PRO

Профили в една категория

Снимка: Фирмен профил PRO

Фирмен профил PRO 1

Снимка: Фирмен профил PRO

Фирмен профил PRO 2

BGKontakti_LIGHT_2

Фирмен профил LIGHT