Списание

IB5_220x300

име: ВИЕНА НАШИЯТ ГРАД
вид: печатна медия
тип: специализирана
аудитория: 20 000 души
разпространение: безплатно + абонамент
реализация: 97 – 99%
тираж: 5 000
периодицитет: 2 годишно
обем:  60 + 4 страници
формат: А5 (220х150)
хартия: 115 г./гланц
цвят: 4 + 4
печат: офсет