App – Цена на рекламата

LIGHT

ФИРМЕН ПРОФИЛ
240/ година
 • ИМЕ на фирмата
 • ДЕЙНОСТ сфера
 • АДРЕС на офис
 • ТЕЛЕФОН стационарен
 • ТЕЛЕФОН мобилен
 • Ел. ПОЩА e-mail
 • Facebook фирмен сайт
 • САЙТ фирмена страница

PRO

ФИРМЕН ПРОФИЛ
360/ година
 • ВСИЧКО на профил LIGHT
 • ПОЗИЦИЯ преферентна
 • ЦВЯТ по избор
 • ФОТОГАЛЕРИЯ 3-4 снимки
 • ТЕКСТ описание на дейността
 • РАБОТНО ВРЕМЕ на фирмата
 • РЕКЛАМА при включване
 • ПРЕДСТАВЯНЕ в соц. медии

BASIC

ФИРМЕН ПРОФИЛ
60/ година
 • ИМЕ на фирма
 • ДЕЙНОСТ сфера
 • АДРЕС на офис
 • ТЕЛЕФОН стационарен
Снимка: Фирмен профил PRO